Zo helpt Onderwijs het Klimaat

De Vlaamse Regering onderschrijft de tekst van het Klimaatakkoord van Parijs en wenst duidelijke engagementen te nemen om de klimaatdoelstellingen te realiseren.

Zo zet de Vlaamse Regering o.a. in op de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen om de opwarming van de aarde te beperken. Onderwijs is een belangrijke partner m.b.t. de sensibilisering en de acties inzake de klimaatuitdagingen. Het energieverbruik voor de verwarming van de onderwijsgebouwen heeft rechtstreeks een grote invloed op de uitstoot van broeikasgassen. Door minder energie te verbruiken, daalt de CO2 uitstoot.

De Vlaamse minister van Onderwijs wil daarom samen met het brede onderwijsveld inzetten op een versnelde realisatie van schonere scholen. Hiertoe werkt het onderwijsveld 11 concrete klimaatmaatregelen uit. Voor deze klimaatmaatregelen is in totaal 54 miljoen euro middelen vanuit het Vlaams Klimaatfonds voorzien; 52 miljoen euro voor energiebesparende maatregelen in schoolgebouwen en 2 miljoen euro voor sensibilisering en educatie inzake de klimaatproblematiek.

Lees meer over deze klimaatmaatregelen