Wettelijke periodieke verplichtingen

Wat Verplichting voor Brandstof Aantal ketels Vermogen Wanneer Wie Documentatie
Keuring voor eerste ingebruikname Eigenaar (verhuurder) Gasvormige brandstof n.v.t. Alle Nieuw centraal stooktoestel Erkende technicus gasvormige brandstof Keuringsrapport
Stookolie Erkende technicus vloeibare brandstof
Vaste brandstof Geschoold vakman of erkende technicus
Onderhoud Gebruiker (huurder) Gasvormige brandstof n.v.t. Vanaf 20 kW Tweejaarlijks Erkende technicus gasvormige brandstof Reinigings- en verbrandingsattest
Stookolie Jaarlijks Erkende technicus vloeibare brandstof
Vaste brandstof Alle Jaarlijks Geschoold vakman of erkende technicus
Verwarmingsaudit Eigenaar (verhuurder) Gasvormige brandstof Eén Vanaf 20 kW tot en met 100 kW Samen met de eerste onderhoudsbeurt nadat het toestel vijf jaar is geworden en nadien vijfjaarlijks Erkende technicus gasvormige brandstof Verwarmingsauditrapport
Stookolie Erkende technicus vloeibare brandstof
Vaste brandstof Eén of meerdere Vanaf 20 kW Erkende technicus verwarmingsaudit
Gasvormige brandstof Eén Meer dan 100 kW Vierjaarlijks Erkende technicus verwarmingsaudit
Stookolie Tweejaarlijks
Gasvormige brandstof of stookolie Meerdere Alle Afhankelijk van het vermogen