Veel gestelde vragen en aantwoorden

1. Subsidie

Ik wil die subsidie, wat moet ik doen?

Om in aanmerking te komen voor de subsidie ga je als volgt te werk:

  • Je bent een erkende onderwijsinstelling in Vlaanderen of Brussel
  • Je zoekt een erkend technicus
  • Je laat je verwarmingsinstallatie(s) correct afstellen en je technicus zal hierbij gebruik maken van de voorziene checklist
  • Deze checklist kan je terug vinden op deze pagina
  • Je dient alle stukken in (factuur met een verklaring op eer dat de checklist volledig werd uitgevoerd en eventuele andere stavingstukken)
  • Na controle van het dossier zal de subsidie uitbetaald worden op het opgegeven rekeningnummer

Hoe wordt de subsidie berekend? Telt de BTW mee voor het subsidiebedrag?

De subsidie is forfaitair en in functie van de grootte van de installatie en de datum van ontvangst van het verantwoordingsdossier. De uit te betalen subsidie zal nooit meer bedragen dan de aangerekende kostprijs inclusief BTW.

De maximale subsidie is afhankelijk van de datum van indiening van het volledige dossier. Indien je het verantwoordingsdossier indient ten laatste op 30 juni 2017 kan je rekenen op het maximale bedrag van 500 of 1.500 euro. Indien je de stukken indient na deze datum wordt het maximale subsidiebedrag teruggebracht naar respectievelijk 400 of 1.400 euro.

Wanneer wordt de subsidie uitbetaald?

De subsidie wordt uitbetaald na ontvangst en controle van de stavingstukken.

Ik heb een installatie van < 100 kW en een installatie van > 100 kW. Heb ik recht op 500 euro + 1.500 euro?

Je kan een dossier indienen per verwarmingsinstallatie die apart moet geregeld worden. Dus één stookinstallatie met meerdere ketels wordt beschouwd als één stookinstallatie met één subsidie. Indien het gaat over meerdere installaties, zal de technicus ook verschillende checklists invullen. Voor de verschillende subsidies volstaat één factuur.

2. Bedoelde werkzaamheden

Kan ik de jaarlijkse factuur van mijn onderhoudscontract inbrengen voor deze subsidie?

Dat kan indien het onderhoud gebeurt door een erkend technicus en er gewerkt wordt met de voorziene checklist.

Ik heb verschillende installaties op verschillende vestigingsplaatsen. Krijg ik voor elke installatie een subsidie?

Je kan een dossier indienen per verwarmingsinstallatie die apart moet geregeld worden. Dus één stookinstallatie met meerdere ketels wordt beschouwd als één stookinstallatie met één subsidie. Indien het gaat over meerdere installaties, zal de technicus ook verschillende checklists invullen. Voor de verschillende subsidies volstaat één factuur.

Moet ik ook de ingevulde checklist meesturen?

De door de erkende technicus ingevulde checklist is bestemd voor de onderwijsinstelling. Enkel de verwarmingsaudit maakt integraal deel uit van het in te dienen dossier (voor installaties vanaf 100 kW), naast de factuur. De factuur moet wel een verklaring op eer te bevatten dat de checklist volledig werd uitgevoerd.

Ik zit sinds kort in een nieuw gebouw, kan ik hiervan ook genieten?

De subsidie beoogt in de eerste plaats het terug op punt plaatsen van oudere installaties maar indien een bijkomend nazicht een nieuwe installatie nog verder kan optimaliseren, komt dit ook in aanmerking voor subsidie. Om te kunnen genieten van de éénmalige subsidie, moeten de werkzaamheden gebeuren vóór 30 oktober 2017.

Mijn installatie werd in de loop van dit jaar afgesteld, kom ik nog in aanmerking?

Dit kan zeker. Om te kunnen genieten van de éénmalige subsidie, mogen de werkzaamheden zoals opgenomen in de checklist niet vóór 1 januari 2017 uitgevoerd zijn.

Kan de factuur hoger zijn dan de subsidie?

Dit kan zeker. Voor de werken die in deze maatregel werden voorzien, gelden geen vaste prijzen maar zal de onderhoudsfirma vrij zijn in haar prijszetting. De onderwijsinstelling heeft er wel alle belang bij de prijzen op voorhand te kennen en desgevallend deze te vergelijken met andere erkende technici. De subsidie kan in elk geval niet hoger zijn dan de voormelde bedragen.

Indien de installatie ok is en er niet kan bijgesteld worden, vervalt de subsidie dan?

Indien de erkende technicus geen bijstellingen heeft moeten uitvoeren tijdens het afwerken van de voorziene checklist blijft men in aanmerking komen voor de hiervoor voorziene premie van 400/500 euro. Men kan ook verder aanspraak maken op de bijkomende premie (max. 1000 euro) voor verwarmingsinstallaties > 100 kW voor zover er aanbevelingen uitgevoerd werden opgenomen in de verwarmingsaudit.

Subsidie per verwarmingsinstallatie of per vestigingsplaats? Is verwarmingsinstallatie gelijk aan één verwarmingstoestel?

De subsidie wordt toegekend per verwarmingsinstallatie. Let wel, een verwarmingsinstallatie wordt beschouwd als een afzonderlijke ruimte die meer dan één toestel kan bevatten en die apart moet geregeld worden.

Mijn installatie bedraagt meer (minder?) dan 100 kW maar er zijn geen verbeterpunten. Heb ik recht op een subsidie van 500 euro (1.500 euro?)?

Dit kan zeker. Om te kunnen genieten van de éénmalige subsidie, moeten de werkzaamheden zoals opgenomen in de checklist gebeuren voor 30 oktober 2017.
Indien de erkende technicus geen bijstellingen heeft moeten uitvoeren tijdens het afwerken van de voorziene checklist blijft men in aanmerking komen voor de hiervoor voorziene premie van 400/500 euro. Men kan ook verder aanspraak maken op de bijkomende premie (max. 1000 euro) voor verwarmingsinstallaties > 100 kW voor zover er aanbevelingen uitgevoerd werden opgenomen in de verwarmingsaudit.

Kan ik enkel werken uitvoeren? (bijvoorbeeld het installeren van thermostatische kranen)

De maatregel is bedoeld om de bestaande verwarmingsinstallatie correct af te stellen met het oog op een zo hoog mogelijk rendement. Indien uit de audit zou blijken dat de installatie van thermostatische kranen wordt aanbevolen, dan kan dit mee opgenomen worden bij de toekenning van de subsidie.

Mijn installaties werden gekeurd. Heeft het zin om een herkeuring te vragen?

Een keuring gebeurt door een erkend keuringsorganisme op basis van wettelijke vereisten en normen en staat los van het onderhoud en de verwarmingsaudit.

We willen in de toekomst onze installatie vernieuwen. Kan ik hiervoor ook subsidies bekomen?

Dat kan zeker maar niet via deze maatregel. Indien u als onderwijsinstelling uw installatie wenst te vernieuwen, zal de voorziene subsidie totaal ontoereikend zijn en moet u hiervoor gebruik maken van andere mogelijkheden ter subsidiëring / financiering van de beoogde werken.

3. Erkend technicus

Ben ik als technicus erkend en/of wat moet ik doen om erkend te kunnen worden?

Een lijst van erkende technici vind je op deze site. Indien de installateur in kwestie een erkenning wenst te verkrijgen, moet hij zich verder informeren bij het Vlaamse Energieagentschap.

Indien ik geen erkend technicus vind, vervalt de subsidie dan?

Inderdaad, de subsidie kan enkel toegekend worden indien er wordt gewerkt met een erkend technicus. De erkend technicus moet op eer verklaren dat de checklist gevolgd werd.

Kan ik werken met mijn gebruikelijke technicus?

Dat kan indien de technicus in kwestie beschikt over de vereiste erkenningen.

Kan de verwarmingsaudit uitgevoerd worden door een niet-erkend technicus?

Neen, dit kan niet. Enkel de werkzaamheden die uitgevoerd worden door erkende technici komen in aanmerking voor uitbetaling van de subsidie.